ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
MOODLE     Studomat     STUDENTSKA SLUŽBA     Upisi     WEBMAIL     KONFERENCIJA     HOSTEL         HR   •   EN

Privremena rang lista studenata za smještaj u Studentskom domu "Fra Lujo Marun" u ak.god. 2022./2023. – JESENSKI ROK

  28.09.2022 14:03h

Privremena rang lista studenata za smještaj u Studentskom domu "Fra Lujo Marun" u ak.god. 2022./2023. – JESENSKI ROK

 

Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu raspisalo je dana 19. rujna 2022. godine Natječaj za smještaj studenata u Studentski dom "fra Lujo Marun" u ak.god. 2022./2023. – JESENSKI ROK. Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja obradilo je pristigle prijave i sačinilo Privremenu rang listu za subvencionirani smještaj studenata u Studentski dom “fra Lujo Marun” .

Prigovori na rezultate natječaja upućuju se Povjerenstvu za rješavanje prigovora u roku od 24 sata od trenutka objave privremene rang liste, putem e-mail adrese:

studentskidom@veleknin.hr

Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka, niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se podnosi ukoliko se smatra da je došlo do pogreške kod bodovanja po nekom od kriterija natječaja.

Povjerenstvo za rješavanje prigovora donijet će odluku o prigovorima i utvrditi konačnu rang listu najkasnije u roku od 24 sata od isteka roka za podnošenje prigovora. Konačna rang lista bit će objavljena na oglasnoj ploči Veleučilišta, Studentskog doma “fra Lujo Marun” i internet stranici Veleučilišta www.veleknin.hr.

 

 

 

KONTAKT

 

  Adresa: Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

  Tel: +385 (22) 664 450

  Email: info@veleknin.hr

OIB:   13664089430

IBAN:   HR7424070001100148180

SWIFT:   OTPVHR2X