ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
MOODLE     Studomat     STUDENTSKA SLUŽBA     Upisi     WEBMAIL        

Poziv za podnošenje prijedloga za Nagrade i priznanja Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu

  06.11.2020 18:40h

Poziv za podnošenje prijedloga za Nagrade i priznanja Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu

 

Na temelju članka 12.  Pravilnika o nagradama i priznanjima  Veleučilišta „Marko Marulić“ Kninu Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja dana 3. studenog 2020. godine raspisuje:

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA NAGRADE I PRIZNANJA VELEUČILIŠTA „MARKO MARULIĆ“ U KNINU

Povjerenstvo za nagrade i priznanja Veleučilišta „Marko Marulić“ u  Kninu raspisuje Poziv za podnošenje prijedloga za nagrade i priznanja Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu  na temelju članka 7. Pravilnika o nagradama i priznanjima Veleučilišta „Marko Marulić“ u  Kninu (Klasa: 003-01/20-02/06 ,Urbroj:2182/1-12/3-2-20-1) od 14.veljače 2020.godine.

Pozivaju se: pročelnici odjela, ustrojstvene jedinice Veleučilišta, zaposlenici i studenti da podnesu prijedloge za dobitnike nagrada i priznanja. Prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja, uz pisano obrazloženje, mora sadržavati odgovarajuće priloge odnosno dokumentaciju kojom se dokazuju činjenice iz obrazloženja.

Prijedlozi se dostavljaju na: ime Povjerenstva za nagrade i priznanja Veleučilišta „Marko Marulić“ u  Kninu, Ul. Kralja Petra Krešimira IV. br 30, 22300 Knin osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijedlog za nagrade“

Rok za predaju Prijedloga s pripadajućom dokumentacijom je 30 dana od dana objave na Internet stranicama Veleučilišta.

Predsjednik Povjerenstva:
Tomislav Svalina, pred. 

 

 

KONTAKT

 

  Adresa: Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

  Tel: +385 (22) 664 450

  Fax: +385 (22) 661 374

  Email: info@veleknin.hr

OIB:   13664089430

IBAN:   HR7424070001100148180

SWIFT:   OTPVHR2X